แตงโมไร้เมล็ดไร่คุณเตือนใจ

แตงโมร้อยล้าน โดยคุณเตือนใจ บุพศิริ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม-A hundred million of watermelon by Rai khun tuanjai

แตงโมร้อยล้าน โดยคุณเตือนใจ บุพศิริ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม-A hundred million of watermelon by Rai khun tuanjai

แตงโมร้อยล้าน โดยคุณเตือนใจ บุพศิริ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม-A hundred million of watermelon by Rai khun tuanjai วันนี้ทางเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของพี่เตือนใจ บุพศิริ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนมจาก รายการ Kong Story มาฝากทุกท่านกันคะ โดยคุณก้องได้ไปที่ไร่คุณเตือนใจ เพื่อติดตามดูว่า “แตงโมร้อยล้าน” จากไร่คุณเตือนใจ…

มาตรฐานความปลอดภัย แตงโมไร้เมล็ด

มาตรฐานความปลอดภัย แตงโมไร้เมล็ด

เจ้าของผลไม้แบรนด์ดังนครพนม สุ่มเจาะเลือดคนสวน หาสารตกค้าง วันที่ 4 ส.ค.61 ที่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม บ้านคำสะอาด ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เลขที่ 24 หมู่ 9 ซึ่งตั้งเป็น บริษัท เฟรซแอนด์เทสดี้ จำกัด นายประทีป ฤทธิกุล รอง ผวจ.นครพนม นายเกษม รักสุจริต…

เกษตรกรต้นแบบ คุณเตือนใจ บุพศิริ…ประธานกลุ่มผู้บุกเบิกการปลูกแตงโมไร้เมล็ดคุณภาพ

เกษตรกรต้นแบบ คุณเตือนใจ บุพศิริ…ประธานกลุ่มผู้บุกเบิกการปลูกแตงโมไร้เมล็ดคุณภาพ

คุณเตือนใจ ในฐานะประธานกลุ่มผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการปลูกแตงโมคุณภาพและได้สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมของนครพนมจนเข้มแข็ง และกลายมาเป็นผู้รวบรวมผลผลิตแตงโมคุณภาพรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ผลก็คือทำให้เกษตรกรทั้งเครือข่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมที่มุ่งเน้นการปลูกพืชไร่อย่างเดียว ได้ส่งเสริมให้ปลูกทั้งปีรวม 4 อำเภอ ยกเว้นระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากมีฝนตกชุกไม่คุ้มกับการลงทุน จากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรในความดูแล 250 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 2,000 ไร่ เฉพาะสามีภรรยาจะให้ปลูกคนละ 5 ไร่ หากมีบุตรปลูกเพิ่มเป็น 7 ไร่ โดยเน้นให้ทำเอง ไม่จ้างแรงงาน…