ข้าวหอมมะลิออแกนิก

ข้าวหอมมะลิออแกนิกนครพนม มีความหอม นุ่ม อร่อย ด้วยแหล่งปลูกอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำโขงทำให้ข้าวหอมมะลิที่ได้มีความพิเศษเฉพาะตัว

สินค้าของเราสามารถ กดสั่งซื้อ ได้ช่องทางนี้ หรือติดต่อ แผนกผลไม้แปรรูป โทร 061-2629460 , 062-5954938 หรือ Add line ได้เลย

 • ข้าวหอมมะลิ ออแกนิก ขนาดบรรจุ 250 กรัม
 • ข้าวหอมมะลิ ออแกนิก ขนาดบรรจุ 1 กก.
 • ข้าวหอมมะลิ ออแกนิก ขนาดบรรจุ 5 กก.
 • ข้าวสามสี ผสมจากข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิน้ำนม ขนาดบรรจุ 250 กรัม
 • ข้าวสามสี ผสมจากข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิน้ำนม ขนาดบรรจุ 1 กก.
 • ข้าวสามสี ผสมจากข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิน้ำนม  ขนาดบรรจุ 5 กก.
 • ข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาดบรรจุ 250 กรัม
 • ข้าวไรซ์เบอรี่  ขนาดบรรจุ 1 กก.
 • ข้าวไรซ์เบอรี่  ขนาดบรรจุ 5 กก.
 • ข้าวหอมมะลิน้ำนม ขนาดบรรจุ 250 กรัม
 • ข้าวหอมมะลิน้ำนม ขนาดบรรจุ 1 กก.
 • ข้าวหอมมะลิน้ำนม ขนาดบรรจุ 5 กก.
 • ข้าวฮางงอกสามสี ขนาดบรรจุ 250 กรัม
 • ข้าวฮางงอกสามสี ขนาดบรรจุ 1 กก.
 • ข้าวฮางงอกสามสี ขนาดบรรจุ 5 กก.