คัดเลือกผลที่สมบูรณ์สูงสุดมาจำหน่าย

คัดเลือกผลที่สมบูรณ์สูงสุดมาจำหน่าย

คัดเลือกผลที่สมบูรณ์สูงสุดมาจำหน่าย โดยแตงโมมีการเด็ดผลทิ้งทุกต้นให้เหลือเพียง 2 ผล/ต้นและเมล่อนเหลือเพียง 1 ผล/ต้น เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด