เก็บรักษาผลแตงโมภายใต้ระบบปรับอากาศ

เก็บรักษาผลแตงโมภายใต้ระบบปรับอากาศ

เก็บรักษาผลแตงโมและเมล่อน ภายใต้ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสดใหม่ ความหวานอร่อย ก่อนส่งมอบถึงมือผู้บริโภค