พี่พนมทิพย์ บุพศิริ

ฝ่ายขายแตงโมผลสด
E-mail: info@freshandtasty.co.th
Brief info

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถาม โทร 06-3624-7851
หรือ 08-6238-7736