ผู้เชี่ยวชาญด้านแตงโม

บริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ จำกัด และจัดจำหน่ายโดย บริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ สเตชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมศรีสงคราม จ.นครพนม โดยประธานกลุ่ม คือ คุณเตือนใจ บุพศิริ เกษตรกรดีเด่นจากกรมวิชาการเกษตร  ได้รับการันตีด้าน GAP  ระดับประเทศเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจากไร่ของเรานั้นปลอดภัยตามหลัก FOOD SAFETY ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ประวัติของคุณเตือนใจ  บุพศิริ

2538 เริ่มปลูกแตงโมคนแรกใน ศรีสงคราม 30ไร่

2540 ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิก 25 รายแรก

2548 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม ศรีสงคราม

2555 ก่อตั้ง บจก. เฟรช แอนด์ เทสตี้ ร่วมกับทีมงานการตลาด

2556 คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแตงโม โดย มกอช

2557 บจก. เฟรช แอนด์ เทสตี้ ร่วมก่อตั้ง บจก. กรีน โกลบอล ซีดส์ (เมล็ดพันธุ์เชื้อสาย ไทย-ตะวันออกกลาง)

2558 ก่อตั้ง บจก. เฟรช แอนด์ เทสตี้ สเตชั่น

ปัจจุบัน  วิสาหกิจชุมชน มีเกษตรกรสมาชิก 420 ครอบครัว
พื้นที่ปลูก 3000 ไร่ ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ 250,000-600,000 กิโลกรัม/สัปดาห์
และ 5,500,000-6,000,000 กิโลกรัม/ปี ผลผลิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด แฮปปี้เฟรช แตงโมไร้เมล็ด
จากกระทรวงเกษตร  ที่มาของแตงโมแฮปปี้เฟรช เริ่มต้นมาจากเมื่อ 20 ปีก่อน