ทำไมต้อง เฟรช แอนด์ เทสตี้

เพราะเราเน้นและทุ่มเทคุณภาพเป็นสำคัญ เริ่มต้นด้วย

  1. คัดเลือกสายพันธุ์แตงโมและเมล่อนจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของโลก เช่น แตงโมไร้เมล็ดที่ปลูกและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
  2. ปลูกภายใต้ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม มีการควบคุมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยอย่างแท้จริง ไม่อนุญาตให้เกษตรกรสมาชิกจัดหาสารเคมีมาใช้เอง และไม่ใช้สารเร่งความหวานหรือสารเร่งเนื้อแดงโดยเด็ดขาด
  3. การจัดการดูแลภายใต้ระบบน้ำหยดทุกแปลง เพื่อควบคุมคุณภาพ รสชาติ ให้ได้สม่ำเสมอมากที่สุด
  4. คัดเลือกผลที่สมบูรณ์สูงสุดมาจำหน่าย โดยแตงโมมีการเด็ดผลทิ้งทุกต้นให้เหลือเพียง 2 ผล/ต้นและเมล่อนเหลือเพียง 1 ผล/ต้น เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด
  5. เก็บรักษาผลแตงโมและเมล่อน ภายใต้ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสดใหม่ ความหวานอร่อย ก่อนส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

    ทั้งหมดเพื่อพัฒนาคุณภาพของแตงโมสู่มาตรฐานแตงโมไทย